Per la situació excepcional, que implica el confinament i el tancament de les copisteries, la còpia en paper enquadernada, que es demana a les Bases de cada Premi, NO SERÀ NECESSÀRIA

En cas de dubte, escriviu-nos a: secretaria@premisliterarisdegirona.cat