INFORMES D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS ABREUJATS EMESSOS PER UN AUDITOR INDEPENDENT

Auditoria de l'any 2022

Girona, 11 d’abril de 2023

Auditoria de l'any 2021

Girona, 8 d’abril de 2022

Auditoria de l'any 2020

Girona, 9 d’abril de 2021